This post is also available in: Russian English

Мувофақиятли табдбиркорлик ва ташқи иқтисодий фаолият олиб бориш учун мукаммал юридик кўмак жуда мухим. Бозор иқтисодиёти жараёнида тузилиши кутилаётган келишув ва битимларнинг юридик жихатдан тўғрилигини бахолаш ўта мухим ўрин касб этади. Шартномада белгиланган шартларни бажарилиши томонларни муносабатларини асосини ташкил этади.Тўғри тузилган келишув ва битимлар келажакда муаммолар келиб чиқишини олдини олади.

«Gulyamov, Sadikov and Partners» адвокатлик фирмасининг тижорат хуқуқи сохасида кенг кўламли тажрибага эга мутахасислари қуйдаги йўналишларда хизматларни таклиф этади:

  • Ўзбекистон Республикасида тижорат фаолиятини олиб бориш бўйича хуқуқий маслаха бериш;
  • Ташкқи савдо битимлари (импорт-экспорт операциялари) тузиш ва уларни бажаришда назорат олиб бориш;
  • Кредит-лизинг битимларини тузиш ва улрни бажариш бўйича хуқуқий кўмак бериш;
  • Франчайзинг (битимлар шаклини тузиш, уларни тузиш ва бажарилишини назорат қилиш);
  • Суғурта иши қонунчилиги сохасида хуқуқий маслахат бериш;
  • Божхона қонунчили ва валюта назорати сохасида юридик маслахат бериш;
  • Подготовка проектов, согласование, заключение и расторжение хозяйственных договоров;
  • Карздорликни реструктизация килиш (шакиллантириш, хукукий ва бошка хавфларни камайтириш, мажбуриятларни кафолатлаш)